Privacybeleid NUT Langstraat

April 2024

Uw privacy is voor NUT Langstraat van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens bij ons veilig zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken.
In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens wij vastleggen.
Als u vragen hebt of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met het bestuur van NUT Langstraat.

Doeleinden gegevensverwerking – NUT Langstraat als beheerder
NUT Langstraat stelt zich ten doel het welzijn in de ruimste zin van individu en samenleving te bevorderen. Aan de hand van het inschrijfformulier, dat u hebt ingevuld en ondertekend toen u zich hebt aangesloten bij de vereniging, verwerken wij de persoonsgegevens van u.
NUT Langstraat registreert alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor het goed en zorgvuldig uitvoeren van haar taken.
Het betreft hier de volgende gegevens:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankrekeningnummer
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie of telefonisch

Gegevens bewaren
NUT Langstraat bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor wij gegevens hebben ontvangen.
De bewaartermijn van personalia is onbeperkt zolang het lidmaatschap van NUT Langstraat duurt.

Verstrekking aan derden
Persoonsgegevens worden door NUT Langstraat alléén aan derden verstrekt indien dit nodig en noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taken, zoals administratief- en financieel beheer of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Vragen en recht op inzage
De leden hebben direct inzage in hun persoonsgegevens welke bij ons bekend zijn. Deze kunnen hier ook gewijzigd of (deels) verwijderd worden.

Beveiliging
NUT Langstraat hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.
NUT Langstraat houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Mocht u vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn dan wel dat er aanwijzingen zijn van misbruik of overtreding van de AVG, dan kunt u contact opnemen met het bestuur van NUT Langstraat
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.